Reino Viirilä : 100-vuotismuistonäyttely : Tampereen taidemuseo = 100-årsminnesutställning : Tammerfors konstmuseum = centenary memorial exhibition : Tampere Art Museum, 21.10.2001 - 6.1.2002 / [luettelon toimitus = katalogredaktion = editorial work: Anneli Ilmonen, Tapani Pennanen]. - Tampere, 2001. - 30 s. : kansikuva ; 24 cm. - (Tampereen taidemuseon julkaisuja ; n:o 99 = Tammerfors konstmuseums publikationer ; nr 99 = Tampere Art Museum publications ; no. 99)
Näyttelykirja ilmestynyt erikseen Tampereen taidemuseon julkaisuja -sarjassa ; n:o 98
952-9549-67-9


Lähde
Kirjava
Luokitus
näyttelyt ; maalaustaide
Alue
Suomi
Aika
1920-1980
Kieli
suomi ; ruotsi ; englanti
Sijoituspaikka
N **Viirilä ; **Viirilä (44652) ; Museo N**Viirilä (44653) ; Va (2 kpl)
Kohdehenkilöt
Lisäkirjaukset henkilöistä